Planned Litters

Sire: Vonimp Yes Mmmmmm Yes
Dam: Everdolls Nastasya Filippovna